تبلیغات
                               اآژانس های هواپیمایی و تورهای مسافرتی

آدرس

فاکس

تلفن

نام

بازار پانیذ 4422718 4422717 آریا
بازار پردیس 1 شماره 127 4423563 4423563 آریان
بازار پردیس 1 شماره 108 4424553 4424400-1 ارم کیش
میدان سنایی 4422272 4422274 ایران ایر
میدان سنائی 4421993

4421991-2

الجزیره
مرکز تجاری شماره 132 4452423 4452250

 طاووس کیش

میدان سنایی- ساختمان ایران ایر 4420609 4420607-9 آی سودا
مرکز تجاری 4452423 4452067 طاووس بهشتی
بازار پردیس 1 شماره 102 4424704 4422742 پرسپولیس
هتل تماشا 4424719 4424711-7 تماشا
بازار پردیس 1 شماره 87 4422544 4422544 تندر
مرکز تجاری 4424332 4424332 توران کیش
جنب هتل گلدیس 4423466 4420380 تورهای کیش

بازارمرجان -شماره A17

4440340 4440340 ثامن الائمه
بازارونوس-شماره 113 4423721 4423720 خزرپرواز
بازار پردیس 1 شماره 100 4421262 4422993 دیدنیها
بازار پارس خلیج شماره 135 4430421 4430421 ساحل سبز
بازار پارس خلیج شماره 58 4431185 4430884 شاهین سیر
مرکز تجاری 4420875 4420667 طاووس بهشتی
اسکله تفریحی-دنیای بازی 4420455 4442707

کیتو (آسمان)

میدان سنایی-ساختمان کیش 4423898 4423856-7

کیش ایر(دفترمرکزی)

بازار پردیس1 4422030 4423517 کیش ایر
ساختمان کیش الیت 4422080 4422949 کیش الیت
بازار پردیس 1-شماره145 4420656 4420655 کیش ایران

بازار ونوس -شماره TS110A  

4423020 4423020 ققنوس

بازار ونوس -شماره 303  

4422058 4423286 مهرشادکیش
بازار ونوس 4423220 4443930 ماهان
بازار پردیس1-شماره 102 4422165 4422441

مسافران

بازارزیتون -شماره 36 4424177 4424310 نانسی
بازارپردیس 2 -

4420930

هالیدی
- -

4420243

میلاد مهر کیش
- -

4443114

هواپیمائی کاسپین
- -

4420380

هواپیمائی ماهان
مرکز تجاری   4452111/12 پرهام کیش
بازار مرواریدشماره29 4443608

4443608

هماگشت