تبلیغات
اجرای جدید ترین رنگهای روز دنیا - تاکسی و کرایه اتومبیل در کیش

تاکسی و کرایه اتومبیل

 

برای رفت و آمد در سطح جزیره می توان  از مینی بوس ، تاكسی های  خطی   (زرد رنگ )  تاكسی های     دربستی

 ( سفید رنگ )  و  یا  اجاره  ماشین  از  موسسات  رنت كار

 ( بدون راننده ) استفاده كرد.

علاوه بر این جهت حمل بار اتومبیل های هایس در دسترس هستند. انواع وسایل نقلیه عمومی در سراسر منطقه شهری كیش به ارائه خدمت می پردازند و نرخ كرایه هر یك از آنها در این مناطق یكسان است بستن كمربند برای سرنشینان جلوی خودروها اجباری و سوار كردن مسافر بیش از ظرفیت اكیداُ ممنوع است 

 

 

 

 

تلفن

نام

ردیف

                ( Taxi Rental )

 
4424500-4422800-4423911 کرانه 1
4430044 بهار 2
4422200-4422600-4422400 توسن 3

4423900-4420777

دوستی 4

4422440-4424243-4421155

رخش 5
4422424 ستاره نخل 6
4422008 عقاب 7
4420500 کالسکه 8
09347698829 / 4421132 کیشران 9
4424800 کیش سیر 10
4422126 هایس 11
4422890-4424890 مینی بوس 12
4423126-4422240 پارس تاکسی 13
4451670-4451680 حریره 14
4451566-4451577 دالاهو 15
4431111-4431112  هلال ماه - خطی 16

 

 

 

 

 

 

 

تلفن

نام

ردیف
  (Car Rental Without Driver)  
09347692645 / 09347697361 / 4423240 زاگرس کیش 1
09347693638 / 4420660 / 4451694 تکران کیش 2
09347693640 / 4421550 کار درسای کیش 3
09347691508 / 4423344 تیزران کیش 4
09347693087 / 4423133 نوین کیش 5
09347697253 / 4433118 فیس سپید 6
09347699292 / 4423331 پرشین کیش 7
09347695208 / 09347692065 / 4421211 کیان مهر 8
09347695482 / 09347691466 / 4441041 الگانس کیش 9
09347697089 / 4424351 کایت کارکیش 10
09347691888 / 4444949 کار صداری کیش 11
09347690703 کجاوه کیش 12
09347698851 / 4423010 توربو کیش 13
09347691706 / 09347698485 / 4431947 کیش رنت کوثر 14
09347694230 / 4423211 لیموزین کیش 15
09347691656 / 09347691658 / 4423511 ایساکو کیش 16
09347698700 ساغر کیش 17
09347697086 / 4423911 کرانه نوین کیش 18
09347681316 / 4445976 آذر سهند کیش 19
09347692726 / 4456088 صدر اعظم کیش 20
09347692687 / 09347684360 پائیزه کیش 21
09347693727 دیلم کیش 22
09347693144 آنا کیش 23